Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Kwerendy genealogiczne

Prowadzenie badań genealogicznych

Formy prowadzenia badań:

Wskazówki praktyczne: konieczna jest znajomość miejsca i przynajmniej przybliżonych dat urodzeń, ślubów i zgonów przodkówj; w przypadku poszukiwań w aktach metrykalnych także wyznanie osób; parafię (urząd stanu cywilnego) właściwą dla miejsca zamieszkania rodziny ustala się w oparciu o zgromadzone w Archiwum wykazy miejscowości z XIX i XX wieku; poszukiwania w aktach są czasochłonne, gdyż rzadkością są skorowidze alfabetyczne do akt stanu cywilnego. 

 

Akta przechowywane w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy

Podstawowe znaczenie dla badań genealogicznych mają akta stanu cywilnego, wyodrębniające się w dwie grupy: akta metrykalne, zależnie od wyznania, parafii rzymskokatolickich, ewangelickich lub żydowskich gmin wyznaniowych oraz akta urzędów stanu cywilnego, rejestrujące urodzenia, śluby i zgony bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego obejmują teren województwa bydgoskiego w granicach ustalonych w 1975 r.

Akta o znaczeniu podstawowym: akta stanu cywilnego:

Akta o znaczeniu uzupełniającym: 

 

Akta przechowywane w innych archiwach 

opracowała: Melania Dereszyńska - Romaniuk

Dodatkowe informacje pomocne w poszukiwaniach genealogicznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-11
Data publikacji:2015-05-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:20358