Lekcje archiwalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy organizuje lekcje (wykłady, prelekcje) archiwalne. Lekcje, modyfikowane w zależności od wieku uczestników, są przeznaczone dla uczniów szkół wszystkich szczebli oraz studentów wyższych uczelni. Lekcje, dla zorganizowanych grup pod opieką nauczyciela, odbywają się w salce konferencyjnej archiwum

Zainteresowanych prosimy wcześniejszy kontakt telefoniczny (uzgodnienie daty i godziny lekcji): dr Melania Dereszyńska-Romaniuk, tel. 52 33 95 404

 

Artykuły

Temat 1. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - historia i zasób

19 maja 2015

Cel:

 • zapoznanie uczestników z historią archiwum, kształtowaniem jego zasobu
 • przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki (archiwum, zasób, zespół archiwalny, źródło historyczne, jednostka archiwalna
 • przedstawienie historii archiwum
 • charakterystyka zasobu
 • omówienie zasad korzystania z materiałów archiwalnych
 • prezentacja wybranych archiwaliów
Czytaj więcej o: Temat 1. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy - historia i zasób

Temat 2. Poznaj swoich przodków. Badania genealogiczne

19 maja 2015

Cel: 

 • przyswojenie przez uczniów podstawowych pojęć: (genealogia, przodkowie, akta metrykalne /kościelne/, akta urzędów stanu cywilnego) oraz dat: 1808 r. (Kodeks Napoleona), 1874 r. - utworzenie urzędów stanu cywilnego na terenie byłego zaboru pruskiego
 • poznanie podstawowych źródeł archiwalnych do prowadzenia badań genealogicznych: wyznaniowe akta kościelne i akta urzędów stanu cywilnego: podobieństwa i różnice
 • umiejętność interpretacji źródeł historycznych: analiza, pod kierunkiem prowadzącego, typowego wpisu do ksiąg
 • poznanie uzupełniających materiałów archiwalnych wykorzystywanych w badaniach genealogicznych (spisy ludności, księgi meldunkowe, księgi adresowe)
 • nabycie umiejętności odtworzenia linii swoich przodków
 • zainteresowanie historią swojej rodziny
Czytaj więcej o: Temat 2. Poznaj swoich przodków. Badania genealogiczne

Temat 3. Bydgoszcz - moja mała ojczyzna

19 maja 2015

Cel:

 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi faktami z dziejów Bydgoszczy
 • zainteresowanie historią miasta i regionu
 • rozbudzenie poczucia i dumy z małej ojczyzny
 • poznanie najważniejszych źródeł do dziejów miasta i regionu przechowywanych w archiwum
 • nabycie umiejętności wyboru źródeł archiwalnych i ocena ich wartości
 • uznanie roli archiwum w gromadzeniu i zabezpieczaniu źródeł
Czytaj więcej o: Temat 3. Bydgoszcz - moja mała ojczyzna

Temat 4. Wykłady, pogadanki tematyczne prowadzone przez nauczycieli

19 maja 2015

Cel:

 • charakterystyka przechowywanych w zasobie archiwum materiałów archiwalnych, stanowiących bazę źródłową do tematu lekcji
 • prezentacja wybranych archiwaliów ze zwróceniem uwagi na ich różnorodność (pod względem formalnym, wizualnym, językowym, chronologicznym, proweniencyjnym)
 • przyswojenie pojęcia źródło historyczne; wiarygodność – krytyka źródeł - praca z tekstem źródłowym
Czytaj więcej o: Temat 4. Wykłady, pogadanki tematyczne prowadzone przez nauczycieli

Temat 5. Życie codzienne w Bydgoszczy 1914 -1919

19 maja 2015
 • trudności aprowizacyjne
 • ograniczenia i reglamentacja
 • zbiórki na rzecz wojska i frontu
 • zatrudnianie jeńców i zdemobilizowanych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-19
Data publikacji:2015-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Bartłomiej Pasieka
Liczba odwiedzin:10186