Jesteś tutaj: Start / Bazy danych

Bazy danych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogólnopolskie bazy danych w serwisie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

UWAGA!
Począwszy od 15 stycznia 2018 roku, pełne i aktualne dane dotyczące archiwów państwowych są prezentowane tylko na stronie 
szukajwarchiwach.pl 

Spis zespołów archiwalnych SEZAM


Baza danych SEZAM w obecnej wersji zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych, a także w następujących instytucjach współpracujących: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Oddziale w Poznaniu, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Kobyłczańskim Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, Stowarzyszeniu Archiwum „Solidarności”, Zarządzie Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi, Fundacji Tygodnika Powszechnego w Krakowie, Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie, Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, Centralnym Archiwum Wojskowym (akta wytworzone do 1939 r.), Konwencie Bonifratrów w Krakowie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Centralnym Archiwum Polonii w Orchard Lake.

opis: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH SEZAM

 

Inwentarze zespołów archiwalnych IZA 


System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W sumie prezentowanych jest prawie 2 400 000 opisanych jednostek archiwalnych, znajdujących się w inwentarzach ponad 24 900 zespołów, co stanowi ponad 28% wszystkich zespołów przechowywanych w archiwach państwowych.

opis: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH IZA

 

Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD


Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na początek 2009 r.), Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum Diecezjalnym w Płocku, Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej), Archiwum Archidiecezjalnym w Szczecinie, Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie – stan na 2006 r. Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

opis: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH PRADZIAD

 

Ewidencja Ludności w Archiwaliach ELA


Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych (dane zawierają informacje zebrane w 2009 r.). Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

opis: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH ELA

 

Dokumentacja osobowa i płacowa


W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH DOKUMENTACJI OSOBOWEJ i PŁACOWEJ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Bartłomiej Pasieka
Liczba odwiedzin:36126