Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy odbywa się stosownie do zasad określonych Zarządzeniu Nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.

Skargi i wnioski można złożyć:

Uwaga: Nadsyłane skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek

Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i zała-twiania skarg i wniosków w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Bartłomiej Pasieka
Liczba odwiedzin:8036