Wisła w archiwaliach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obchodzimy 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle w 1467 r. Wtedy to rozpoczął się ponad 300 letni „złoty okres” żeglugi wiślanej.

Najstarsze dokumenty o wiślanej żegludze w zasobie bydgoskiego archiwum związane są z Bractwem szyprów, sterników, pomagrów w Bydgoszczy, które pierwszy przywilej otrzymało w 1487 r.

Artykuły

Osadnictwo nad Wisłą

14 lipca 2017

Wisła miała wielkie znaczenie dla mieszkańców obecnego województwa kujawsko- pomorskiego w ciągu ostatnich stuleci. Na terenach nadwiślanych powstały i funkcjonowały liczne osiedla i grody. Najbliższym Bydgoszczy
(a obecnie na terenie miasta) był gród w Wyszogrodzie, położony na lewym brzegu Wisły, w strategicznie ważnym miejscu na pograniczu pomorsko-kujawskim. Gród sprawował kontrolę nad drogą wodną Wisły i traktem lądowym wiodącym z Kujaw na Pomorze Gdańskie oraz ziemię chełmińską. O gród toczono wiele walk. Najstarszy ich opis odnajdujemy w kronice Galla Anonima. W 1330 r. Wyszogród został spalony przez wojska krzyżackie. Jego zadania militarne, administracyjne i gospodarcze przejął Fordon oraz częściowo gród, a od 1346 r. miasto Bydgoszcz.

 

Czytaj więcej o: Osadnictwo nad Wisłą
Przejdź do - Porty nad Wisłą

Porty nad Wisłą

14 lipca 2017

Jednym z czynników decydujących o gospodarczym znaczeniu Wisły są porty i przystanie rzeczne, w których załadowywano produkty eksportowane z terenów nadwiślanych. Początkowo były to przede wszystkim zboże i drewno, a później surowce dla miejscowego przemysłu oraz jego wyroby. 

Czytaj więcej o: Porty nad Wisłą
Przejdź do - Promy i mosty

Promy i mosty

14 lipca 2017

Przez wiele pierwszych stuleci podstawowym miejscem przeprawy przez Wisłę były brody.  W okresie staropolskim przy każdym większym mieście funkcjonowały promy. 

Czytaj więcej o: Promy i mosty
Przejdź do - Żegluga wiślana

Żegluga wiślana

14 lipca 2017

Po działalności Bractwa  szyprów, sterników, pomagrów w Bydgoszczy pozostał dokument królewski z 1635 r. oraz dwie księgi z ewidencją członków i protokółami posiedzeń z lat 1592-1766. Część przywilejów Bractwa zachowała się w odpisie w spisanej w XIX w księdze przywilejów miasta Bydgoszczy. Przed 1772 r. głównym celem bydgoskich szyprów był Gdańsk, do którego wywożono przede wszystkim zboże z kujawskich pół i drzewo z podbydgoskich lasów. Po wybudowaniu Kanału Bydgoskiego dominujący kierunek żeglugi zmienił się na Odrę i Berlin.

Czytaj więcej o: Żegluga wiślana
Przejdź do - Zagrożenia powodziowe

Zagrożenia powodziowe

14 lipca 2017

Z Wisłą wiązały się nie tylko korzyści dla mieszkańców. Rzeka groziła także katastrofalnymi wylewami. To w obawie przed nimi budowano na terenach zalewowych wały. 

 

Czytaj więcej o: Zagrożenia powodziowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-14
Data publikacji:2017-07-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3346